Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor Regionálního rozvoje
Datum schválení
23.4.2018
Doba platnosti
2020 - 2027
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. show
Implementace
Z organizačního hlediska zajišťuje implementaci a realizaci strategie Krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím příslušných odborů a dalších subjektů. Odbory krajského úřadu Ústeckého kraje jsou garanty opatření, tj. usilují o realizaci projektů, které daná opatření naplňují. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
SRÚK byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1x ročně neuvedeno