Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015) 2015 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (1997) 1997 --
Pařížská dohoda [k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu] (2015) 2016 --
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu - UNFCCC (1992) 1993 --
UNECE Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005) 2005 --
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017) 2017 2030
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (2000) 2000 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 7..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů