Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (1997)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change (1997)
Odpovědná instituce
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
Datum schválení
15.11.2001
Doba platnosti
1997 - průběžně
Popis dokumentu
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku 1997. Země Přílohy I Úmluvy se v Protokolu zavázaly do konce prvního kontrolního období (2008-2012) snížit emise skleníkových plynu nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990. show
Implementace
Českou republikou byl Protokol podepsán 23. 11. 1998 na základě usnesení vlády č.669/1998 a ratifikován 15. 11. 2001 (č. 81/2005 Sb. m. s.). Protokol má celkem 192 smluvních stran.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
669 / 1998
TXT