*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations

Pařížská dohoda [k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu] (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The Paris Agreement (2015)
Odpovědná instituce
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Pařížská dohoda (dále jen „Dohoda“) byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Úmluva) v prosinci 2015. show
Implementace
Dohoda provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud platný Kjótský protokol. Dohoda vstoupila v platnost již 4. listopadu 2016, tedy po necelém roce od jejího přijetí v Paříži. show
*