Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Opatření"
1.1 "Aktivita"

Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Posílení kapacity systému VUR

1 Koordinace VUR ze strany Olomouckého kraje
2 Sdílení infrastruktury pro VUR
3 Využití odborných kapacit pedagogických pracovníků SŠ
4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogů a koordinátorů EVVO

2 Zlepšení informovanosti

5 Vytvoření webové prezentace VUR – interaktivní mapa
6 Průběžné zpracování databáze vzdělávacích zdrojů, materiálů, příkladů dobré praxe
7 Sdílení zkušeností a nápadů v rámci kraje
8 Podpora informovanosti veřejnosti
9 Podpora pořádání zavedených akcí, např. setkávání koordinátorů VUR a jiných akcí, krajská konference VUR
10 Podpora vydávání on-line publikací a výukových programů pro školy a školská zařízení
11 Podpora nominace Zelená škola Olomouckého kraje
12 Participace OLK na akci Oslavy lesa na Floře

Metodická podpora

13 Vznik činnosti krajského metodického kabinetu ekologického zemědělství v rámci projektu IKAP II. financovaného z prostředků Evropského sociální fondu
14 Spolupráce se subjekty VUR z dalších krajů, sdílení zkušeností v rámci OLK a mezi kraji
15 Cílená metodická podpora pro vybrané subjekty
16 Začleňování VUR do koncepčních materiálů kraje

Finanční podpora VUR

17 Finanční podpora činnosti ekocenter, škol, školských zařízení a NNO aktivních v oblasti VUR z rozpočtu OLK a jiných zdrojů
18 Finanční podpora akcí, které přispívají k rozvoji environmentální gramotnosti občanů z rozpočtu OLK a jiných zdrojů
19 Finanční podpora krajské konference VUR z rozpočtu OLK
20 Finanční podpora soutěže Zelená škola Olomouckého kraje z rozpočtu OLK