Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizace národního programu snižování emisí (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
16.12.2019
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Česká republika připravuje dokument odpovídající Národnímu programu snižování emisí kontinuálně od roku 2004. Účel dokumentu, kterým je snížit celkovou úroveň znečišťování a znečištění ovzduší v České republice, definuje ustanovení §8 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. show
Implementace
Aktualizace Národního programu snižování emisí byla schválena usnesením Vlády ČR č. 917 ze dne 16. 12. 2019. Toto usnesení vlády ukládá jednotlivým určeným gestorským resortům plnění navržených opatření. Pro plnění opatření pak jsou v usnesení vlády stanoveny konkrétní termíny. show
Výchozí legislativa
zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení
národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES
a o zrušení směrnice 2001/81/ES
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
917 / 2019
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne každé 2 roky neuvedeno