*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program snižování emisí ČR (2007)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The National Emission Reduction Program of the Czech Republic (2007)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany ovzduší/Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
11.6.2007
Doba platnosti
2007 - 2015
Popis dokumentu
Povinnost připravit Program vychází z ustanovení § 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením je transponována odpovídající část směrnice 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. show
Implementace
Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy.
Výchozí legislativa
§ 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Směrnice 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
630 / 2007
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2009, 2011 neuvedeno
*