*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Národní program snižování emisí ČR (2007)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The National Emission Reduction Program of the Czech Republic (2007)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany ovzduší/Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
11.6.2007
Doba platnosti
2007 - 2015
Popis dokumentu
Povinnost připravit Program vychází z ustanovení § 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením je transponována odpovídající část směrnice 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. show
Implementace
Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy.
Výchozí legislativa
§ 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Směrnice 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
630 / 2007
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2009, 2011 neuvedeno
*