*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 2012-2017

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Updated national implementation plan of the Stockholm convention on persistent organic pollutants for the years 2012-2017
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
8.11.2012
Doba platnosti
2012 - 2017
Popis dokumentu
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (dále jen „Úmluva“) je globální environmentální dohodou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví show
Implementace
Návrh Státní politiky životního prostředí na léta 2012-2020 zahrnuje plnění závazků přinášejících největší zlepšení podmínek a kvality životního prostředí v návaznosti na povinnosti smluvních stran vyplývající z ratifikace mnohostranných environmentálních dohod zaměřených na chemické látky a odpady show
Výchozí legislativa
Stockholmská úmluva (Stockholm Convention) o perzistentních organických polutantech byla přijata ve Stockholmu 22. května 2001 a vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst.1 dne 17. května 2004. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Znění prvního implementačního plánu vláda schválila usnesením č. 1572 ze dne 7. prosince 2005. Aktualizovaný Národní implementační plán se připravoval v letech 2010–2012. Vláda jej schválila usnesením vlády č. 810/2012 z 8. listopadu 2012.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
810 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 30.9.2015 neuvedeno
*