Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 2012-2017

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Updated national implementation plan of the Stockholm convention on persistent organic pollutants for the years 2012-2017
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
8.11.2012
Doba platnosti
2012 - 2017
Popis dokumentu
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (dále jen „Úmluva“) je globální environmentální dohodou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví show
Implementace
Návrh Státní politiky životního prostředí na léta 2012-2020 zahrnuje plnění závazků přinášejících největší zlepšení podmínek a kvality životního prostředí v návaznosti na povinnosti smluvních stran vyplývající z ratifikace mnohostranných environmentálních dohod zaměřených na chemické látky a odpady show
Výchozí legislativa
Stockholmská úmluva (Stockholm Convention) o perzistentních organických polutantech byla přijata ve Stockholmu 22. května 2001 a vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst.1 dne 17. května 2004. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Znění prvního implementačního plánu vláda schválila usnesením č. 1572 ze dne 7. prosince 2005. Aktualizovaný Národní implementační plán se připravoval v letech 2010–2012. Vláda jej schválila usnesením vlády č. 810/2012 z 8. listopadu 2012.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
810 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 30.9.2015 neuvedeno