Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů (oddělení dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu)
Datum schválení
1.2.2023
Doba platnosti
2016 - 2035
Popis dokumentu
Cílem Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí a vymezení rámce pro využívání veřejné podpory aplikovaného výzkumu a inovací na národní i mezinárodní úrovni. show
Implementace
Prostřednictvím účelové a institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.
Výchozí legislativa
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
82 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně Průběžná hodnotící zpráva v letech 2025 a 2031, závěrečná v roce 2036 neuvedeno