Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Updated National Implementation Plan for implementation of Stockholm Convention on persistent organic pollutants in the Czech Republic for the period 2018-2023
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
24.7.2017
Doba platnosti
2018 - 2023
Popis dokumentu
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je globální environmentální dohodou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2002, v platnost vstoupila v roce 2004. show
Implementace
Návrh Státní politiky životního prostředí na léta 2012-2020 zahrnuje plnění závazků přinášejících největší zlepšení podmínek a kvality životního prostředí v návaznosti na povinnosti smluvních stran vyplývající z ratifikace mnohostranných environmentálních dohod zaměřených na chemické látky a odpady show
Výchozí legislativa
článek 7 Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a
Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 862 k plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 až 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
553 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne do 31. října 2021 neuvedeno