*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Datum schválení
11.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán vychází z priorit cílů a opatření, uvedených v Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR pro období 2012 - 2020. Materiál obsahuje 4 prioritní oblasti: 1. medializace, osvěta, komunikace a vzdělávání, 2. financování, 3. politická podpora, státní a veřejná územní správa, 4. show
Implementace
Dokument bude implementován v resortní spolupráci v období 2016 - 2018.Implementace je popsána v jednotlivých aktivitách s termíny a zodpovědností.
AP KMA21 ČR 2016-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č.30 z 11. ledna 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
312 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1 rok neuvedeno
*