Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Datum schválení
11.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán vychází z priorit cílů a opatření, uvedených v Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR pro období 2012 - 2020. Materiál obsahuje 4 prioritní oblasti: 1. medializace, osvěta, komunikace a vzdělávání, 2. financování, 3. politická podpora, státní a veřejná územní správa, 4. show
Implementace
Dokument bude implementován v resortní spolupráci v období 2016 - 2018.Implementace je popsána v jednotlivých aktivitách s termíny a zodpovědností.
AP KMA21 ČR 2016-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č.30 z 11. ledna 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
312 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1 rok neuvedeno