Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Klíčová iniciativa / Projekt"
1.1.1 "Opatření"

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. INSTITUCE
2. INFRASTRUKTURA
2.1 Silniční doprava
2.2 Železniční doprava
2.3 Letecká a vodní doprava
2.4 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování
MPO
2.5 Implementace státní politiky Digitální Česko
3. MAKROEKONOMICKÁ STABILITA
3.1 Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné finance
3.2 Konkurenceschopný daňový systém
MF
3.3 Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR - systém včasného varování
4. ZDRAVOTNICTVÍ
4.1 Léky a technologie
MZd
4.2 Zefektivnění financování zdravotnictví
MZd
4.3 Zefektivnění fungování pojišťoven
MZd
4.4 Restrukturalizace lůžkové péče
4.5 Vazba pacienta ke zdraví
MZd
4.6 Vzdělávání a odměňování
MZd
5. VZDĚLANOST
5.1 Předškolní výchova
5.2 Základní a střední školství
5.3 Vysoké školství
5.4 Změny obsahu vzdělávání
6. TRH PRÁCE
6.1 Sladění rodinného života a pracovní kariéry
6.2 Rozvoj trhu práce
6.3 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení
6.4 Zavedení jednotného výplatního místa
6.5 Chytrá politika migrace
6.6 Implementace a rozvoj systému celoživotního vzdělávání
7. FINANČNÍ TRHY
7.1 Realizace pilotního Seed fondu
7.2 Transformace ČMZRB pro využití nástrojů finančního inženýrství
7.3 Zlepšení stavu či fungování finančních trhů - provedení analýz
8. EFEKTIVNOST TRHU ZBOŽÍ A SLUŽEB A ZKVALITŇOVÁNÍ CHARAKTERISTIK PODNIKÁNÍ
8.1 Zlepšování podnikatelského prostředí
8.2 Služby pro rozvoj podnikání
8.3 Služby pro inovační podnikání
8.4 Intenzivnější využívání polohové renty
8.5 Podpora aktivní samoregulace
9. INOVACE
9.1 Vytvoření funkčního systému pro řízení a koordinaci rozvoje národního inovačního systému
9.2 Vytvoření prostředí pro excelentní VaV
9.3 Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a akademickým sektorem
9.4 Podpora spolupráce mezi podniky
MPO
9.5 Foresight a určení technologických oblastí strategického významu pro ekonomický růst ČR
9.6 Kosmické technologie