Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Politika územního rozvoje ČR (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor územního plánování, MMR
Datum schválení
20.7.2009
Doba platnosti
2009 - 2015
Popis dokumentu
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské show
Implementace
Implementace dokumentu probíhala v rámci navazující územně plánovací činnosti krajů a obcí.
Výchozí legislativa
Politika územního rozvoje ČR 2008 byla pořízena MMR na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení vlády č. 561/2006.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
929 / 2009
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. srpna 2013 schválila návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky, a to v rozsahu uvedeném v části d) Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne srpen 2013 neuvedeno