*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon +420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Kristýna Nováčková
Telefon +420 556 879 671
E-mail

Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020

1. Ekonomika a podnikání

1.1 Malé a střední podnikání

1.1.1 Plochy a objekty pro služby a řemesla

1.2 Péče o investory

1.2.1 Brownfields
1.2.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru

1.3 Lidské zdroje

1.3.1 Kvalita vzdělávání
1.3.2 Motivace k technickému vzdělávání
1.3.3 Motivace k technickému vzdělávání
1.3.4 Další vzdělávání
1.3.5 Infrastruktura pro vzdělávání

2. Doprava, infrastruktura a životní prostředí

2.1 Vnitřní doprava

2.1.1 Odstraňování dopravních závad a kritic. míst na komunikacích
2.1.2 Organizace dopravy v klidu

2.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

2.2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line
2.2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení

2.3 Bydlení

2.3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
2.3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu

2.4 Infrastruktura a Životní Prostředí

2.4.1 Odpadové hospodářství města
2.4.2 Zařízení pro nakládání s odpady
2.4.3 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
2.4.4 Protipovodňová opatření
2.4.5 Environmentální výchova a osvěta

2.5 Energetika města

2.5.1 Územní energetika města
2.5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města
2.5.3 Podpora energeticky odpovědného chování

3. Image města

3.1 Fyzické prostředí města

3.1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
3.1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
3.1.3 Správa a užití majetku města a památek

3.2 Centrální zóna

3.2.1 Reprezentativní centrální část města
3.2.2 Veřejná prostranství v centrální části

3.3 Volný čas

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
3.3.2 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
3.3.3 Atraktivní nabídka využívání volného času

3.4 Cestovní ruch

3.4.1 Destinační management
3.4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu
3.4.3 Kvalita služeb v cestovním ruchu
3.4.4 Muzejnictví v Kopřivnici

3.5 Marketing a propagace

3.5.1 Městský marketing
3.5.2 Kopřivnický informační portál/systém

4. Sociální zázemí

4.1 Sociální a zdravotní služby

4.1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
4.1.2 Kopřivnice bez bariér

4.2 Bezpečnost a prevence kriminality

4.2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
4.2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
4.2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
4.2.4 Řešení drogové problematiky

4.3 Rodinná politika města

4.3.1 Rozvoj rodinné politiky
*