*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Kopřivnice

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2018-2019 -- --
Kopřivnice Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014] 2007 2022
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Kopřivnice Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017) 2017 --
Kopřivnice Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022 2010 2022
Kopřivnice Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018) 2018 2022
Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice (2007-2022) 2007 2022
Kopřivnice Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017) 2017 2022
Kopřivnice Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017) 2017 --
Kopřivnice Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice 2015–2020 2015 2020
Kopřivnice Zdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019 2017 2019
Dokumentů: 8

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
Kopřivnice Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016) 2016 --
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Kopřivnice Územní plán Kopřivnice (2016, v přípravě) -- --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 12


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*