*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Kopřivnice

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

DDM Kopřivnice

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.

Klub Kamarád

Kopřivnické noviny

Kulturní dům Kopřivnice, p. o. (KDK)

Mateřské centrum Klokan

Mateřské školy Kopřivnice

Městská policie Kopřivnice (MP)

Regionální muzeum, o.p.s.

Slumeko s.r.o.

Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o

Teplo Kopřivnice, s.r.o.

Základní školy

*