Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Jihlava

Strategické dokumentyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy 2023-2032 2023 2032
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy 2023-2032 - Akční plán 2023-2024 2023 2024
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2021)IPRÚ 2021 --
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) 2015 --
Adaptační strategie statutárního města Jihlava na změnu klimatu (2022) 2022 --
Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042 2017 2042
Koncepce podpory sportovních aktivit statutárního města Jihlavy 2023-2024 2023 2024
Koncepce proseniorské politiky statutárního města Jihlavy 2022–2026 2022 2026
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023 2018 2023
Plán prevence kriminality Jihlava 2023–2026 2023 2026
Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025 2018 2025
Plán sociálního začleňování Jihlava 2022-2027 2022 2027
Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019) 2019 --
Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 2017 2024
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Jihlava 2022-2024 2022 2024
Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011] 2011 --
Dokumentů: 13

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Plán udržitelné městské mobility Jihlavy - Akční plán (2019) [akt. 2021] 2019 --
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy 2023-2028 2023 2028
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005) 2005 --
Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011) 2011 --
Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016) 2016 --
Percepce rizikových lokalit a faktorů snižujících pocit bezpečí v Jihlavě (2019) 2020 --
Územní plán města Jihlavy (2022) 2022 --
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 23..archiv show