Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Jihlava

Strategie, cíle

..knihovna dokumentů

Odpovědnosti

..k dokumentům a cílům

Další subjekty

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (DPmJ)

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace (DDM)

FC Vysočina Jihlava, a.s.

HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Integrované centrum sociálních služeb (ICSC)

Jihlavské kotelny s.r.o.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (JVAK)

Mateřské školy (MŠ)

Městská knihovna

Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o.

Správa městských lesů Jihlava s.r.o. (SML)

Teniscentrum Jihlava a.s.-

Základní školy (ZŠ)

ZOO Jihlava