*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Jihlava

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace (DDM)

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (DPmJ)

FC Vysočina Jihlava, a.s.

HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Integrované centrum sociálních služeb (ICSC)

Jihlavské kotelny s.r.o.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (JVAK)

Městská knihovna

Mateřské školy (MŠ)

Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o.

Služby města Jihlavy s.r.o. (SMJ)

Správa městských lesů Jihlava s.r.o. (SML)

Teniscentrum Jihlava a.s.-

Základní školy (ZŠ)

ZOO Jihlava

*