Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Jihlava

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018] 2018 2020
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019 2019 2019
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) 2015 --
Akční plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019) 2019 --
Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042 2017 2042
Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016) 2016 --
Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017) 2017 --
Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava 2014-2015 2014 2015
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023 2018 2023
Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021 2017 2021
Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025 2018 2025
Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019) 2019 --
Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 2017 2024
Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011] 2011 --
Dokumentů: 12

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2017-2018 2017 2018
Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2019-2020 2019 2020
Dokumentů: 2

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005) 2005 --
Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011) 2011 --
Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016) 2016 --
Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012) 2012 --
Územní plán města Jihlavy (2001) 2001 2020
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 21
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů