*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Jihlava

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Jihlava Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018] 2018 2020
Jihlava Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2018 2018 2018
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Jihlava Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) 2015 --
Jihlava Dopravní koncepce města Jihlavy (2005) 2004 2010
Jihlava Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016) 2016 --
Jihlava Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012) 2012 --
Jihlava Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017) 2017 --
Jihlava Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy (2010) 2011 2015
Jihlava Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 2017 2024
Jihlava Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011] 2011 --
Jihlava Zdravotní plán města Jihlavy 2015-2017 2015 2017
Dokumentů: 9

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
Jihlava Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017-2018 2017 2018
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Jihlava Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005) 2005 --
Jihlava Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011) 2011 --
Jihlava Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016) 2016 --
Jihlava Územní plán města Jihlavy (2001) 2001 2020
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 16


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*