*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


ČESKÁ REPUBLIKA

Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ČESKÁ REPUBLIKA
Datum schválení
25.5.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
AP NSKB ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
382 / 2015
PDF
*