Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
www stránky

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan for the National Cyber Security Strategy of the Czech Republic for the Period from 2021 to 2025
Odpovědná instituce
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Garant za instituci
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Odbor kybernetických bezpečnostních politik
Datum schválení
26.5.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Akční plán ve své podrobnější povaze rozpracovává do konkrétních úkolů vize a cíle Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR. show
Implementace
NÚKIB bude průběžně sledovat, diskutovat, hodnotit a koordinovat plnění jednotlivých cílů v rámci Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti v ČR za relevantní roky, jejíž přílohou bude hlášení o stavu naplňování Akčního plánu.
AP NSKB ČR 2021-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Dle písm.q) § 22 Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti NÚKIB zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii kybernetické bezpečnosti a akční plán k jejímu naplňování a tuto strategii aktualizuje nejméně každých 5 let.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
675 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 1x ročně neuvedeno