Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
www stránky

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The National Cyber Security Strategy of the Czech Republic
Odpovědná instituce
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Garant za instituci
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Odbor kybernetických bezpečnostních politik
Datum schválení
30.11.2020
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Dokument popisuje hlavní principy, na kterých stojí kybernetická bezpečnost České republiky, definuje její budoucí strategické směřování v oblasti kybernetické bezpečnosti a popisuje základní vize v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Implementace
Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR je ve své podrobnější povaze převedena do konkrétních úkolů v rámci Akčního plánu.
Na NSKB ČR 2021-2025 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Dle písm.q) § 22 Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti NÚKIB zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii kybernetické bezpečnosti a akční plán k jejímu naplňování a tuto strategii aktualizuje nejméně každých 5 let.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1239 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Konkrétní kroky(implementační část určující odpovědnosti, harmonogram realizace) obsahuje navazující Akční plán
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne neuvedeno 5 let