Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
www stránky

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Garant za instituci
Národní centrum kybernetické bezpečnosti / NBÚ
Datum schválení
16.2.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 představuje základní koncepční dokument vlády České republiky pro tuto oblast a je v souladu s bezpečnostními zájmy a východisky definovanými v Bezpečnostní strategii České republiky. show
Implementace
Na základě hlavních cílů Strategie je v koordinaci s ostatními zainteresovanými subjekty vypracován podrobný Akční plán, který definuje konkrétní kroky, stanoví u nich zodpovědnost, termíny jejich plnění a kontrolu. show
Na NSKB ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
105 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne 1x ročně (zpráva vždy ke konci března) neuvedeno