Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Chrudim

Strategické dokumenty
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.Informační a komunikační technologie
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.cslužby zaměstnanosti
VIII.Sociální začleňování
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
X.Rodinná politika
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.fbiodiverzita
XII.gomezování hluku a vibrací
XII.hodvádění a čištění odpadních vod
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.enemocnost a úrazovost
XIV.Cestovní ruch
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVI.ddostupné bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.afinance a finanční trhy
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění