*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Chrudim

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Rozpočty, finance

.. ve vztahu
   ke strategiím

Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP)

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko (CHB)

Jitřenka - ústav pro mentálně postiženou mládež (Jitřenka)

Mateřské školy (MŠ)

Městská knihovna Chrudim (MK)

Městská policie Chrudim (MP)

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Měst.lesy)

Speciální základní škola (Speciální ZŠ)

Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (SA)

Technické služby 2000. s.r.o. (TS)

Základní školy (ZŠ)

Základní umělecká škola

*