*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Chrudim

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje města Chrudimi (2018) 2018 2018
Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030 2015 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017) 2017 --
Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim (2013) 2013 --
Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018) 2018 --
Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017) 2017 --
EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009) 2009 --
Energetická politika města Chrudim (2014) 2015 2024
Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016-2018 2016 2018
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009-2018 2009 2018
Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028 2018 2028
Plán Bezpečná komunita – stop úrazům (2010) 2010 --
Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015) 2016 2020
Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim (2014) 2014 --
Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013) 2013 --
Zdravotní plán města Chrudim (2019) 2019 --
Dokumentů: 14

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Územní plán města Chrudim (2013) 2013 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 17


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*