*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Chrudim

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Akční plán rozvoje města Chrudimi (2018) 2018 2018
Chrudim Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030 2015 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017) 2017 --
Chrudim Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim (2013) 2013 --
Chrudim Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018) 2018 --
Chrudim Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017) 2017 --
Chrudim EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009) 2009 --
Chrudim Energetická politika města Chrudim (2014) 2015 2024
Chrudim Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016-2018 2016 2018
Chrudim Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009-2018 2009 2018
Chrudim Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028 2018 2028
Chrudim Plán Bezpečná komunita – stop úrazům (2010) 2010 --
Chrudim Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015) 2016 2020
Chrudim Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim (2014) 2014 --
Chrudim Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013) 2013 --
Chrudim Zdravotní plán města Chrudim 2015-2018 2015 2018
Dokumentů: 14

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Územní plán města Chrudim (2013) 2013 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 17


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*