» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 06/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Zlínského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce ZLK 2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZLK 2014–2022Povodňový plán ZLK 2004+Rozvoj kolejové dopravy ZLK 2006+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZLK 2016–2020Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ZLK 2012+Krajská příloha k národní RIS3 ZLK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ZLK 2016–2020Koncepce protidrogové politiky ZLK 2015–2019Plán dopravníobslužnosti ZLK2012–2019Koncepce rozvojecyklodopravy ZLK 2004+Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZLK 2003+(akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství ZLK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ZLK 2001+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2015–2021Program rozvojecestovního ruchu ZLK2015–2020 OstatníKrizový plán ZLKHavarijní plán ZLKPoplachový plán ZLKPlán obrany ZLKPandemický plán ZLKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákonZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013*1Akční plán protihlukových opatření ZLK2016+Strategiebezpečnostisilničního provozuZLK 2012–2020Územně analytické podklady ZLK 2017+*2Zásady územního rozvoje ZLK 2008+ (akt. 2018)Strategie rozvoje ZLK 2009–2020 (akt. 2013)Strategie využitíbrownfields ZLK 2010–2020Generel dopravy ZLK 2010+Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd ZLK 2015+Strategie rozvojecestovního ruchuBílých Karpat–Kopanic2012+Regionální inovačnístrategie ZLK2013–2020*8*6*7*9
zobrazit legendu