» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Zlínského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020Program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013-2016Plán rozvoje (2015)/Regionální akční plánDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvojevzdělávací soustavyZlínského kraje(2016-2020)Koncepce rozvoje ZLKpro rok 2015tělovýchovya sportuve Zlínském krajiKoncept snižováníemisí a imisíZLK a ÚzemníenergetickákoncepceStrategie rozvojevenkova ZLK(2010-2015)Strategie využitíbrownfields ve ZLK (2010-2020)Regionální inovačnístrategie ZLK(2013-2020)Krajská příloha k národní RIS 3za Zlínský kraj (2014-2020)Koncepce rozvojecyklodopravy naúzemí ZLKStrategiebezpečnostisilničního provozuZLK (2012-2020)Aktualizacegenerelu dopravyZLK - NávrhvýhledovékoncepceKoncepceenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty ve ZLKPlán odpadovéhohospodářství ZLK(2015-2025)Akční plán rozvojesociálních služeb veKoncepce rozvoje ZLK pro rok 2015Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZLK pro období 2016-2020Koncepce protidrogovépolitiky ZLK (2015 -2019)Krajský plán primárníprevence rizikovéhochování ve ZLK(2015-2017)Koncepce romskéintegrace ve ZLK(2015-2018)Marketingovástrategie amarketingováznačka VýchodníMoravy(2009-2015)Program rozvojecestovního ruchuve ZLK(2015-2020)Strategie rozvojecestovního ruchuúzemí BílýchKarpat-KopanicIntegrovanástrategická kon-cepce pro řízenízdravotnictví arozvojzdravotnickýchslužeb ve ZLK(2012-2015)
zobrazit legendu