*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

Varnsdorf

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Program rozvoje města Varnsdorf 2015-2020

Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Program rozvoje města Varnsdorf 2015-2020
1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

*