*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

Varnsdorf

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Opatření"

Program rozvoje města Varnsdorf 2015-2020

1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost

1.1 Úspory v hospodaření města

1.2 Podpora rozvoje podnikání

1.3 Rozvoj cestovního ruchu

2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství

2.1 Rekonstrukce a modernizace školských zařízení

2.2 Rekonstrukce a modernizace objektů kulturních, sportovních a volnočasových zařízení

2.3 Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických a sociálních zařízení

2.4 Rekonstrukce, modernizace a energetické úspory bytových objektů

2.5 Revitalizace veřejných prostranství a revitalizace sídlišť

3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury

3.1 Řešení dopravní koncepce města

3.2 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků

3.3 Rozvoj bezpečné sítě tras pro pěší a cyklisty

3.4 Řešení dílčích problémů s parkováním

4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury

4.1 Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické soběstačnosti města

4.2 Zefektivnění nákládání s odpady

4.3 Systematická obnova vodovodní a kanalizační sítě a rozšíření napojení na kanalizační síť

4.4 Systematická obnova sítě veřejného osvětlení, městského rozhlasu a kamerového systému

4.5 Zlepšení stavu a skladby zeleně ve městě

4.6 Ochrana vodních zdrojů a protipovodňová opatření

5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

5.1 Rozvoj vzdělávání a zkvalitňování podmínek pro vzdělávání ve městě

5.2 Zajištění bezpečnosti ve městě

5.3 Řešení problému sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel

5.4 Rozvoj přeshraniční, regionální spolupráce a spolupráce zájmových spolků

*