*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
www stránky
web ke strategiím
Logo ZM Valašské Klobouky
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Eliška Olšáková
Telefon +420 577 311 112
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Hana Slabiková
Telefon +420 577 311 158
E-mail

Valašské Klobouky

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022
1. Komunální odpad
2. Směsný komunální odpad
3. Živnostenské odpady
4. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad
5. Stavební a demoliční odpady
6. Obaly a obalové odpady
7. Nebezpečné odpady
8. Elektrická a elektronická zařízení
9. Baterie a akumulátory
10. Odpadní pneumatiky
11. Odpadní oleje

*