Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Valašské Klobouky

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022
1. Komunální odpad
2. Směsný komunální odpad
3. Živnostenské odpady
4. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad
5. Stavební a demoliční odpady
6. Obaly a obalové odpady
7. Nebezpečné odpady
8. Elektrická a elektronická zařízení
9. Baterie a akumulátory
10. Odpadní pneumatiky
11. Odpadní oleje