*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Ústí nad Labem

Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Tomáš Vlach
Telefon
+420 475 271 436
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Hana Slawischová
Telefon
+420 475 271 128
E-mail
 

Ústí nad Labem

i
tisk
Nepřímé vazby: Tematické vazby

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
1. Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy
2. Doprava
3. Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti
4. Životní prostředí
5. Kultura, sport a cestovní ruch

*