*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Rada vlády pro udržitelný rozvoj RVUR, ve spolupráci s MŽP
Datum schválení
11.1.2010
Doba platnosti
2010 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
37 / 2010
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne Každé 2 roky situační zpráva ke SRUR 4 roky
*