*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
-. "Oblast komunikační strategie"
-.1 "Cíl"
-.1.1 "Komunikační priorita"

Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019

-. Komunikační priority pro rok 2019

- Mír a bezpečnost

- Migrace do EU, vnitřní bezpečnost a strategická komunikace
- Obranná politika EU a prohlubování spolupráce v této oblasti

- Hospodářský rozvoj

- Prosperita v EU (prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, HMU, iniciativy pro mladé, dopady brexitu)
- Příprava víceletého finančního rámce po roce 2020
- Efektivní čerpání fondů EU (přímo řízených fondů, ESI fondů a otázky související s nastavením kohezní politiky po roce 2020)

- Spravedlnost a solidarita

- Ochrana spotřebitele a nové návrhy v této oblasti na evropské úrovni

- Pevné evropské ukotvení ČR

- Priority ČR pro činnost EU v novém institucionálním cyklu 2019-2024 (proces sestavování nové Evropské komise, jejího programu a nové legislativní období Evropského parlamentu)
- 15. výročí členství ČR v EU a zapojení občanů do evropských voleb 2019 (základní informace o EU, společných hodnotách, historii, kultuře, právním řádu, společné měně, budoucnosti EU a o evropských volbách 2019)
*