Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor rozvoje
Datum schválení
23.2.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Pardubického kraje je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. show
Implementace
Klíčové prvky implementační struktury
- Vedení Krajského úřadu (vedoucí odborů/garanti sektorových strategií a koncepcí)
- Zastupitelstvo a Rada kraje, výbory ZPk a komise RPk,
- Regionální stálá konference (RSK) a její pracovní skupiny
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/57/21 ze dne 23.2.2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně roční neuvedeno