Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2012–2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu HMP
Datum schválení
29.3.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Strategický dokument HMP pro oblast vzdělávání, jehož úkolem je vyhodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy, schváleného ZHMP v březnu 2008. show
Implementace
Implementace dokumentu není upřesněna (částečně je dána zákonem č. 561/2004 Sb.).
Výchozí legislativa
Zpracování dlouhodobého záměru, jeho pravidelné vyhodnocení a aktualizaci v současné době krajským úřadům ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 15/9 Zastupitelstva hl. m. Prahy, dne 29. 3. 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno