Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Sekce služeb občanům, odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
16.4.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (HMP) na roky 2020 – 2024 je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP (MHMP). show
Implementace
Dlouhodobý záměr stanovuje priority HMP pro rozvoj vzdělávání v jeho jednotlivých segmentech školství a vzdělávání, definuje obecné cíle vzdělávací politiky Rady HMP pro roky 2019-2023, navrhuje opatření pro naplnění těchto cílů a definuje indikátory, kterými je možné měřit, do jaké míry se daří show
Výchozí legislativa
Dlouhodobý záměr je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Strukturu, obsah, postup zpracování a termíny předkládání a zveřejňování DZ HMP upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Současně dokument vychází ze strategických dokumentů ČR i hl. m. Prahy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/59 ze dne 16. 4. 2020.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 4 roky, tj. při tvorbě aktualizace DZ HMP neuvedeno