Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Praha 18

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Koncepce prevence kriminality MČ Praha 18 2020-2022


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Koncepce prevence kriminality MČ Praha 18 2020-2022
1. Děti a mladiství
2. Rodiny
3. Oběti trestných činů
4. Senioři, osoby ohrožené v důsledku vysokého věku, nemoci nebo zdravotního postižení
5. Osoby propuštěné z VTOS a VV, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby