*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Politik programu Zdravé město
Mgr. Kateřina Šebestová
Telefon
+420 599 443 453
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Lukáš Rychta
Telefon
+420 599 443 273
E-mail
 

Ostrava

Názvy hierarchických úrovní
A. "Priorita"
A.1 "Strategický cíl"
A.1.1 "Klíčová oblast změny"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023

A. Metropole regionu

A.1 Propojit město uvnitř a se světem

A.1.1 Plnění role metropole
A.1.2 Soudržnost města

A.2 Oživit historické centrum města

A.2.1 Živé centrum

B. Bohatství v lidech

B.1 Být centrem prvotřídního vzdělávání

B.1.1 Vzdělávání pro praxi
B.1.2 Příprava pro život a pro práci
B.1.3 Mimořádné prostředí pro mimořádné talenty

B.2 Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání

B.2.1 Růst podnikavosti
B.2.2 Zahájení a rozvoj podnikání
B.2.3 Propojení výzkumu s aplikací v praxi

B.3 Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města

B.3.1 Potenciál komunitního života
B.3.2 Spoluzodpovědnost obyvatel a města

C. Zdravé město

C.1 Kultivovat prostředí pro život všech generací

C.1.1 Funkční veřejný prostor
C.1.2 Kvalitní bydlení a architektura
C.1.3 Udržitelná mobilita

C.2 Přiblížit město přírodě

C.2.1 Kvalitní zeleň
C.2.2 Šetrné nakládání se zdroji
*