Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Ostrava

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 2017 2023
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019–2022 2019 2022
5. Plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných lokalitách - Brownfields Ostrava (2016) 2016 --
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (2017) 2017 --
Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2019) 2019 --
Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2019-2020 2019 2020
Akční plán udržitelné energetiky statutárního města Ostrava (2020) 2020 --
Integrovaný plán mobility Ostrava (2014) 2014 --
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě [akt. 2018] 2018 --
Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014) 2014 --
Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2017) 2017 --
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Ostrava (2010) 2010 --
Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017-2021 2017 2021
Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025 2017 2025
Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 2015 2018
Strategický rámec priorit MAP Ostrava 2019-2023 2019 2023
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021 2017 2021
Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 2016-2020 2016 2020
Dokumentů: 17

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Akční hlukový plán aglomerace Ostrava [akt. 2020] 2020 --
Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší (2019) 2019 --
Koncepce řešení parkování na území Ostravy (2018) 2018 --
Územní plán Ostravy (2014) 2014 --
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 22..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů