*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

Olomouc

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024

Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024
1. Školství
2. Sociální služby
3. Odpadové hospodářství
4. Doprava a dopravní obslužnost
5. Zaměstnanost a podpora podnikání

*