Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ01): Praha
NUTS 2 (CZ01): Praha
www stránky

NUTS 2 (CZ01): Praha

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01, Aktualizace 2020


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01, Aktualizace 2020
S využitím dodatečného potenciálu snížení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší na území aglomerace Praha zvýšit pravděpodobnost plnění ročního imisního limitu NO2 a zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren (tohoto cíle je třeba dosáhnout v uvedených cílových lokalitách programu)