Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ01): Praha
NUTS 2 (CZ01): Praha
www stránky

NUTS 2 (CZ01): Praha

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01, Aktualizace 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
NUTS 2 (CZ01): Praha
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí
Datum schválení
27.1.2021
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Účelem PZKO je především zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Praha a určit opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou (resp. zkrácení doby trvání nadlimitních koncentrací) a další zlepšení kvality ovzduší v lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší. show
Implementace
PZKO bude implementován na regionální úrovni. Obsahuje jednotlivá opatření ke zlepšení kvality ovzduší s uvedením gestora, který je odpovědný za jejich implementaci.
Výchozí legislativa
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 1. 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno