*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStátní politika životního prostředí ČR 2012-2020
[SPŽP ČR 2012-2020]
Název dokumentu anglickyThe State Environmental Policy of the Czech Republic 2012-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciMŽP, odbor kabinetu ministra
Datum schválení9.1.2013
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. show
Implementace
Implementace dokumentu je vymezena implementační částí s výčtem konkrétních opatření, pomocí kterých dochází k naplnění stanovených cílů. Implementace opatření je také dále zajištěna prostřednictvím dalších strategických dokumentů ČR a jednotlivých resortů.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3. 2004, usnesení vlády č. 59/2012 ze dne 25. 1. 2012, usnesení vlády č. 298/2012 ze dne 25. 4. 2012, usnesení vlády č. 472/2012 ze dne 26. 6. 2012.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
6 / 2013
PDF
Hodnocení SEAMZP116K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 30.6.2016; 31.12.2020 neuvedeno

Novější

Archiv

*