*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The State Environmental Policy of the Czech Republic 2012-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
MŽP, odbor kabinetu ministra
Datum schválení
9.1.2013
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. show
Implementace
Implementace dokumentu je vymezena implementační částí s výčtem konkrétních opatření, pomocí kterých dochází k naplnění stanovených cílů. Implementace opatření je také dále zajištěna prostřednictvím dalších strategických dokumentů ČR a jednotlivých resortů.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3. 2004, usnesení vlády č. 59/2012 ze dne 25. 1. 2012, usnesení vlády č. 298/2012 ze dne 25. 4. 2012, usnesení vlády č. 472/2012 ze dne 26. 6. 2012.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
6 / 2013
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 30.6.2016; 31.12.2020 neuvedeno
*