Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Czech Republic's Waste Prevention Programme
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor odpadů / MŽP
Datum schválení
27.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
V roce 2008 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, která nově specifikovala požadavky pro předcházení vzniku odpadů a povinnost vytvoření rámcových strategií na národních úrovních buď ve formě samostaných programů prevence nebo jako součást plánů pro show
Implementace
Krátkodobé (2014 – 2016), střednědobé (2017 – 2018) a dlouhodobé (2019 a dále) cíle budou naplňovány prostřednictvím jednotlivých opatření. show
Výchozí legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech.
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpedech, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
869 / 2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Problematika předcházení vzniku odpadů má velice široký obsah. Komplexní pojetí předcházení vzniku odpadů se netýká pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž problematiky spotřeby surovin a materiálů, průmyslu, podpory VaV, inovací, dále poskytovatelů služeb, NNO, vzdělávání a osvěty, široké veřejné i soukromé spotřeby.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 2 roky (součástí hodnocení POH ČR) neuvedeno