*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Czech Republic's Waste Prevention Programme
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor odpadů / MŽP
Datum schválení
27.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
V roce 2008 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, která nově specifikovala požadavky pro předcházení vzniku odpadů a povinnost vytvoření rámcových strategií na národních úrovních buď ve formě samostaných programů prevence nebo jako součást plánů pro show
Implementace
Krátkodobé (2014 – 2016), střednědobé (2017 – 2018) a dlouhodobé (2019 a dále) cíle budou naplňovány prostřednictvím jednotlivých opatření. show
Výchozí legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech.
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpedech, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
869 / 2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Problematika předcházení vzniku odpadů má velice široký obsah. Komplexní pojetí předcházení vzniku odpadů se netýká pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž problematiky spotřeby surovin a materiálů, průmyslu, podpory VaV, inovací, dále poskytovatelů služeb, NNO, vzdělávání a osvěty, široké veřejné i soukromé spotřeby.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 2 roky (součástí hodnocení POH ČR) neuvedeno
*