Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v ČR (ETAP) (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Oddělení politiky a strategií životního prostředí, MŽP
Datum schválení
20.7.2009
Doba platnosti
2009 - 2013
Popis dokumentu
Aktualizovaný program ETAP byl zaměřen na maximální využití potenciálu, jež nabízí rozšíření a využívání environmentálních technologií, ke snížení zátěže ŽP, zlepšení kvality života obyvatel a ekonomickému růstu. Obsahoval mj. show
Implementace
Aktualizovaný program ETAP představoval aktualizaci Programu podpory environmentálních technologií v České republice, který byl schválen usnesením vlády č. 181, ze dne 22. února 2006. show
Výchozí legislativa
Program podpory environmentálních technologií v ČR byl zpracován na základě Sdělení EK „Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu environmentálních technologií v roce 2004“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
938 / 2009
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice je k dispozici v poli "Přílohy k dokumentu".
Tento program je již uzavřen, Na úrovni EU byl ETAP nahrazen novým dokumentem: Akční plán pro ekoinovace – Eco-innovation Action Plan (EcoAP), schváleným v prosinci 2011. Přijetí a implementace je pro členské státy doporučená a podporovaná, je ale na dobrovolné bázi. Jsou plánována jednání pod patronací MŽP a MPO, které by měly vyhodnotit relevanci přípravy obdobného dokumentu vycházejícího z EcoAP na úrovni ČR.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně každý rok - poslední za rok 2012 neuvedeno