Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politika ochrany klimatu v ČR (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Climate Protection Policy of the Czech Republic
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor energetiky a ochrany klimatu
Datum schválení
22.3.2017
Doba platnosti
2017 - 2030
Popis dokumentu
Politika ochrany klimatu v ČR představuje koncepci vlády ČR, která určuje základní (do roku 2020 a do roku 2030) a indikativní dlouhodobé (do roku 2040 a do roku 2050) cíle ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a představuje tak dlouhodobou strategii nízkouhlíkového rozvoje ČR. show
Implementace
Popsána v rámci jednotlivých politik a opatření POK ČR, včetně odpovědnosti a termínů k jednotlivým úkolům.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 564 ze dne 22. června 2016;
Výhled nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 (I.Q)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
207 / 2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně Vyhodnocení do 31. 12. 2021 a aktualizace do 31. 12. 2023 neuvedeno