*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politika ochrany klimatu v ČR (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika ochrany klimatu v ČR (2017)
[POK ČR 2017-2030]
Název dokumentu anglickyClimate Protection Policy of the Czech Republic
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciOdbor energetiky a ochrany klimatu
Datum schválení22.3.2017
Doba platnosti2017 - 2030
Popis dokumentu
Politika ochrany klimatu v ČR představuje koncepci vlády ČR, která určuje základní (do roku 2020 a do roku 2030) a indikativní dlouhodobé (do roku 2040 a do roku 2050) cíle ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a představuje tak dlouhodobou strategii nízkouhlíkového rozvoje ČR. show
Implementace
Popsána v rámci jednotlivých politik a opatření POK ČR, včetně odpovědnosti a termínů k jednotlivým úkolům.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 564 ze dne 22. června 2016;
Výhled nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 (I.Q)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
207 / 2017
PDF
Hodnocení SEAMZP241K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně Vyhodnocení do 31. 12. 2021 a aktualizace do 31. 12. 2023 neuvedeno

Archiv

*