*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Flood risk management plans Czech Republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany vod / MŽP
Datum schválení
21.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2021
Popis dokumentu
Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem. show
Implementace
Plány byly vydány jako OOP - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (OOP č.j.90988/ENV/15), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (OOP č.j.90991/ENV/15), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (OOP č.j. 90992/ENV/15). show
Výchozí legislativa
Schválením Plánů pro zvládání povodňových rizik v termínu do 22. prosince 2015 splnila ČR část předběžných podmínek oblasti vodního hospodářství a problematiky řízení rizik v rámci operačních programů – Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Plány pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací z fondů EU programů v letech 2014 – 2020, např. OPŽP 2014 – 2020 (zejména v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření a preventivních protipovodňových opatření) nebo národních programů.
Dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik vychází z prvních dvou fází naplňování tzv. povodňové směrnice a završuje šestiletý proces jejich přípravy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1082 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
SEA proběhla samostatně pro jednotlivé dokumenty, tj. pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP200K">MŽP200K</a>), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP198K">MŽP198K</a>), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP199K">MŽP199K</a>)
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 2021 neuvedeno
*