*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Flood risk management plans Czech Republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany vod / MŽP
Datum schválení
21.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2021
Popis dokumentu
Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem. show
Implementace
Plány byly vydány jako OOP - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (OOP č.j.90988/ENV/15), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (OOP č.j.90991/ENV/15), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (OOP č.j. 90992/ENV/15). show
Výchozí legislativa
Schválením Plánů pro zvládání povodňových rizik v termínu do 22. prosince 2015 splnila ČR část předběžných podmínek oblasti vodního hospodářství a problematiky řízení rizik v rámci operačních programů – Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Plány pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací z fondů EU programů v letech 2014 – 2020, např. OPŽP 2014 – 2020 (zejména v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření a preventivních protipovodňových opatření) nebo národních programů.
Dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik vychází z prvních dvou fází naplňování tzv. povodňové směrnice a završuje šestiletý proces jejich přípravy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1082 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
SEA proběhla samostatně pro jednotlivé dokumenty, tj. pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP200K">MŽP200K</a>), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP198K">MŽP198K</a>), Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (<a href="http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP199K">MŽP199K</a>)
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 2021 neuvedeno
*