*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The Waste Management Plan 2015-2024
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor odpadů, MŽP
Datum schválení
22.12.2014
Doba platnosti
2015 - 2024
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství České republiky je nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství v ČR. POH ČR je založen na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady: 1. Předcházení vzniku odpadů show
Implementace
Závazná část POH ČR je přijata jako nařízení vlády ČR. Na základě POH ČR jsou sestaveny krajské plány odpadového hospodářství. Všechny kraje musí do 18 měsíců od přijetí POH ČR zpracovat své plány odpadového hospodářství. POH kraje musí být v souladu se závaznou částí POH ČR. show
Výchozí legislativa
Povinnost ČR zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území (POH ČR) je stanovena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, článku č. 28. Ministerstvo životního prostředí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost zpracovat POH ČR ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1080 / 2014
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Zpráva o plnění do 15. prosince kalendářního roku následujícího po 2 kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno. neuvedeno
*