*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Plán odpadového hospodářství ČR 2003-2012 [akt. 2009]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
MŽP
Datum schválení
1.7.2003
Poslední aktualizace
2009
Doba platnosti
2003 - 2014
Popis dokumentu
Strategický dokument v oblasti odpadového hospodářství.
Implementace
Závazná část POH ČR je přijata jako nařízení vlády ČR. Na základě POH ČR jsou sestaveny krajské plány odpadového hospodářství. Všechny kraje musí do 18 měsíců od přijetí POH ČR zpracovat své plány odpadového hospodářství.POH kraje musí být v souladu se závaznou částí POH ČR. show
Výchozí legislativa
Povinnost ČR zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území (POH ČR) je stanovena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, článku č. 28. Ministerstvo životního prostředí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost zpracovato POH ČR ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne Každoročně zpráva o plnění. neuvedeno

Novější

Archiv

*