*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Operational Programme Environment 2014 - 2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor fondů EU / MŽP
Datum schválení
30.4.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. show
Implementace
Implementace Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 je popsána v sadě dokumentů, které jsou průbežně aktualizovány a publikovány na webových stránkách www.opzp.cz: - Pravidla pro žadatele a příjemce, - Hodnotící kritéria. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013

Usnesení vlády č. 867/2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondu Společného strategického realizačního rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 3083 final
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 byl schválen Vládou České republiky dne 9. července 2014 usnesením Vlády ČR č. 559/2014 k Operačnímu programu Životní prostředí 2014 - 2020
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno
*